Новини приймальної комісії  
   
     

ВСП "ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ  УМАНСЬКОГО НУС"
проводить набір студентів на навчання

на 2022-2023 навчальний рік
(Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти)
за такими спеціальностями:


Назва спеціальності

Термін навчання –
вступники на основі освіти

 

 

Форма навчання

базової
загальної середньої
(9 класів)

повної
загальної середньої
(11 класів)
та ОКР "Кваліфікований робітник"

208 „Агроінженерія”

освітня програма "Експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання"

3 роки 10 міс.

2 роки 5 міс.

денна,
заочна


275.03 „Транспортні технології
(на автомобільному транспорті)”

освітня програма "Організація перевезення і управління на автомобільному транспорті"

денна


„Геодезія та землеустрій”

освітня програма "Землевпорядкування"

2 роки 5 міс.
денна,
заочна

Навчання за державним замовленням та за контрактом:

денна форма навчання на спеціальність „Агроінженерія” – 11100 грн/рік;

денна форма навчання на спеціальності: „Транспортні технології (автомобільний транспорт)” - 11100 грн/рік,

– денна форма навчання на спеціальності: „Геодезія та землеустрій” – 11100 грн/рік

– заочна форма навчання – 5550 грн/рік

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до коледжу та сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) або Національного мультипредметного тесту (НМТ)  
за особистим вибором оригінали або копії):

УВАГА!!! В 2022 році при вступі на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) можна вступати
без сертифікатів ЗНО (НМТ) за Індивідуальною усною співбесідою.
Прийом документів приймається до 05 серпня для таких категорій абітурієнтів.

Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання ЗНО видані у 2019-2021 р.р. та Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2022 року, яким буде надано додаткових 1,25 коефіцієнта
до предмету ЗНО (НМТ).

 

     Назва спеціальності

Вступні випробування

(на базі
9 класів)

Конкурс сертифікатів УЦОЯО

та без ЗНО (НМТ)

(на базі 11 класів)

Вступні випробування

(на ОКР "Кваліфікований робітник")

„Агроінженерія”

Індивідуальна усна співбесіда
з української мови

З сертифікатами
ЗНО (НМТ)

Обов'язковий:

українська мова

Один на вибір:

- математика

- історія України

- біологія

 

Без сертифікатів ЗНО (НМТ)

 

Індивідуальна усна співбесіда
з української мови

Індивідуальна фахова усна співбесіда

„Транспортні технології (на автомобільному транспорт)”

„Геодезія та землеустрій”

 

Заклад освіти за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, мінімальне значення кількості балів сертифікатів з загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсі – 100 балів.

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної
загальної середньої

повної загальної середньої

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається та закінчується
23 червня
по 31 жовтня
01 липня
по 31 жовтня
01 липня
по 31 жовтня
Початок прийому заяв та документів, визначених розділом VI цих Правил
30 червня
14 липня
14 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити індивідуальні усні співбесіди, що проводить заклад фахової передвищої освіти

о 18.00 годині

13 липня

 

о 18.00 годині

05 серпня

о 18.00 годині

05 серпня

Додатковий прийом документів для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб за умови додаткового зарахування

І сесія початок прийому
з 10 по
27 серпня;

ІІ сесія початок прийому
з 10 по
27 вересня;

ІІІ сесія початок прийому
з 10 по
27 жовтня.

І сесія початок прийому
з 10 по
27 вересня;

ІІ сесія початок прийому
з 10 по
27 жовтня

 

І сесія початок прийому
з 10 по
27 вересня;

ІІ сесія початок прийому
з 10 по
27 жовтня

 

Закінчення прийому від вступників для  осіб,  які  вступають  тільки  на  основі сертифікатів ЗНО та НМТ

 

о 18.00 годині

31 серпня

о 18.00 годині

31 серпня

Вступні іспити проводяться виключно для вступників, які складають внутрішню індивідуальну співбесіду, які проводить заклад фахової передвищої освіти визначених розділом VII цих Правил.


з 08 серпня по 16 серпня

 

з 08 серпня по 16 серпня

Вступні іспити проводяться виключно для вступників, які складають внутрішні вступні іспити, які проводить заклад фахової передвищої освіти визначених розділом VI цих Правил виключно для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та юридичних осіб за умови додаткового зарахування.

І сесія -
29 вересня;

ІІ сесія -
 29 жовтня.

 І сесія -
29 вересня;

ІІ сесія -
 29 жовтня.

 

 Проведення закладом фахової передвищої освіти вступних індивідуальних усних співбесід

14 – 21 липня
   

Проведення закладом фахової передвищої освіти вступних індивідуальних усних співбесід за додатковим прийомом документів

І сесія –
28 серпня;

ІІ сесія -
28 вересня;

ІІІ сесія -
 28 жовтня.
   

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі КБ за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття ФПО за державним замовленням та оприлюднюється:

не пізніше

 до 12:00
26 липня

 


 

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення

до 12:00
28 липня


 

Зарахування вступників відбувається за державним замовленням

не пізніше
18.00
год.

30 липня


   

Зарахування вступників відбувається 
за кошти фізичних або юридичних осіб

 

додаткове зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше:

не пізніше ніж
03 серпня

 

І сесія -
31 серпня
ІІ сесія -
30 вересня
ІІІ сесія -
31 жовтня

   

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової середньої освіти (у межах цих Правил), проводиться

не пізніше
ніж
08 серпня


 

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі індивідуальних усних співбесід, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття ОПС фахового молодшого бакалавра за державним замовленням та оприлюднюється

 

не пізніше
12:00 год
01 вересня


не пізніше
12:00 год
01 вересня

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення  
до 12:00 год
06 вересня

до 12:00 год
06 вересня

Зарахування вступників відбувається
за державним замовленням

 

не пізніше
12:00
08 вересня


не пізніше 12:00
08 вересня

Зарахування вступників відбувається за кошти фізичних або юридичних осіб

додаткове зарахування на вільні місця
за кошти фізичних та юридичних осіб 

 

не пізніше 12:00
16 вересня

І сесія -
30 вересня
ІІ сесія -
31 жовтня

не пізніше 12:00
16 вересня

І сесія -
30 вересня
ІІ сесія -
31 жовтня

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної (профільної) середньої освіти (у межах цих Правил), проводиться

 

не пізніше
ніж
26 вересня


не пізніше
ніж
26 вересня

 

 

 

 

 

Вступники на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника та інших категорій вступників
Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Початок прийому від вступників заяв та документів у паперовій або електронній формі
22 серпня
22 серпня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити співбесіди, складати вступні іспити, що проводить вищий навчальний заклад

о 18.00 годині
12 вересня

о 18.00 годині
12 вересня

Проведення вищим навчальним закладом співбесід, вступних іспитів та випробувань
13 вересня
13 вересня
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти державним або регіональним замовленням

не пізніше
18 години
13 вересня

не пізніше
18 години
13 вересня

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти державним або регіональним замовленням
не пізніше
12.00 години
15 вересня
не пізніше
12.00 години
15 вересня
Зарахування вступників відбувається за державним або регіональним замовленням

не пізніше
18.00 години
15 вересня
не пізніше
18.00 години
15 вересня
Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб
не пізніше
15 вересня
не пізніше
15 вересня
Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб
не пізніше
15 вересня
не пізніше
15 вересня

 

 

 

 

 

Розклад вступних випробувань на денну форму навчання у 2022 році

повний текст документу

Розклад вступних випробувань на заочну форму навчання у 2022 році

повний текст документу

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           
           
           
           
           
           
    с. Шевченкове - 2022