Новини приймальної комісії  
   
     

ВСП "ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ  УМАНСЬКОГО НУС"
проводить набір студентів на навчання

на 2021-2022 навчальний рік
(Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти)
за такими спеціальностями:


Назва спеціальності

Термін навчання –
вступники на основі освіти

 

 

Форма навчання

базової
загальної середньої
(9 класів)

повної
загальної середньої
(11 класів)
та ОКР "Кваліфікований робітник"

208 „Агроінженерія”

освітня програма "Експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання"

4 роки

2 роки 6 міс.

денна,
заочна


275.03 „Транспортні технології
(на автомобільному транспорті)”

освітня програма "Організація перевезення і управління на автомобільному транспорті"

денна


„Геодезія та землеустрій”

освітня програма "Землевпорядкування"

2 роки 6 міс.
денна,
заочна

Навчання за державним замовленням та за контрактом:

денна форма навчання на спеціальність „Агроінженерія” – 11100 грн/рік;

денна форма навчання на спеціальності: „Транспортні технології (автомобільний транспорт)” - 11100 грн/рік,

– денна форма навчання на спеціальності: „Геодезія та землеустрій” – 11100 грн/рік

– заочна форма навчання – 5550 грн/рік

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до коледжу та сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання  за особистим вибором оригінали або копії):

УВАГА!!! В 2021 році при вступі на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) можна вступати без ЗНО.
Прийом документів приймається до 26 липня для таких категорій абітурієнтів.

Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2018, 2019, 2020 та 2021 роках, яким буде надано додаткових 1,25 коефіцієнта до предмету ЗНО.

 

     Назва спеціальності

Вступні випробування

(на базі
9 класів)

Конкурс сертифікатів УЦОЯО

та без ЗНО

(на базі 11 класів)

„Агроінженерія”

українська мова,

математика

Обов'язковий:

українська мова та література.

 

Один на вибір:

- математика

- історія України

- біологія

 

„Транспортні технології (на автомобільному транспорт)”

„Геодезія та землеустрій”

 

Заклад освіти за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, мінімальне значення кількості балів сертифікатів з загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсі – 100 балів.

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної
загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів, визначених розділом VII цих Правил.
29 червня
14 липня
14 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити співбесіди, складати вступні іспити, що проводить заклад вищої освіти

о 18.00 годині

13 липня

о 18.00 годині

26 липня

о 18.00 годині

26 липня

Закінчення прийому від вступників для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО

 

о 18.00 годині

02 серпня

о 18.00 годині

02 серпня

Проведення закладом освіти вступних випробувань та співбесід

14-21 липня

27-30 липня

27-30 липня

Додатковий прийом документів для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб за умови додаткового зарахування

початок прийому

з 10 по 24 серпня
   

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, квотами-1 та квотами-2), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття ОКР молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється

не пізніше
12 години
23 липня

 

 

Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття ОКР молодшого спеціаліста за державним (регіональним) замовленням оприлюднюються

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення.

Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається.

 

не пізніше
12.00 год.
5 серпня

 

 

 

до 18 годин
6 серпня

 

 

не пізніше
12.00 год.
7 серпня

 не пізніше
12.00 год.
5 серпня

 

 

 

до 18 годин
6 серпня

 

 

не пізніше
12.00 год.
7 серпня

 Рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття ОКР молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється

 

не пізніше
12 годин
05 серпня

не пізніше
12 годин
05 серпня

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення, визначені пунктом 1 розділу X цих Правил

до 12.00 години 27 липня
не пізніше
12.00 години
05 серпня

не пізніше
12.00 години
05 серпня

Зарахування вступників відбувається за державним або регіональним замовленням

не пізніше
18.00 год.
29 липня

не пізніше
12.00 години
9 серпня

не пізніше
12.00 години
9 серпня

Зарахування вступників відбувається за кошти фізичних або юридичних осіб

Додаткове зарахування

не пізніше
01 серпня


не пізніше
30 серпня

не пізніше 12.00год.
20 серпня

не пізніше
30 вересня

не пізніше 12.00год.
20 серпня

не пізніше
30 вересня

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової ЗСО (у межах цих Правил прийому), проводиться

не пізніше
9 серпня

   

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому), проводиться


не пізніше
20 серпня
не пізніше
20 серпня

 

 

 

 

 

Вступники на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника та інших категорій вступників
Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Початок прийому від вступників заяв та документів у паперовій або електронній формі
25 липня
25 липня
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити співбесіди, складати вступні іспити, що проводить вищий навчальний заклад

о 18.00 годині
24 серпня

о 18.00 годині
24 серпня

Проведення вищим навчальним закладом співбесід, вступних іспитів та випробувань
25 – 28 серпня
25 – 28 серпня
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти державним або регіональним замовленням

не пізніше
18 години
28 серпня

не пізніше
18 години
28 серпня

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти державним або регіональним замовленням
не пізніше
12.00 години
30 серпня
не пізніше
12.00 години
30 серпня
Зарахування вступників відбувається за державним або регіональним замовленням

не пізніше
18.00 години
31 серпня
не пізніше
18.00 години
31 серпня
Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб
не пізніше
31 серпня
не пізніше
31 серпня
Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб
не пізніше
31 серпня
не пізніше
31 серпня

 

 

 

 

 

Розклад вступних випробувань на денну форму навчання у 2020 році

повний текст документу

Розклад вступних випробувань на заочну форму навчання у 2020 році

повний текст документу

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           
           
           
           
           
           
    с. Шевченкове