Ліцензований обсяг прийому в 2021 році  
   
     

Шифр
та назва
галузі знань

Код, назва напряму підготовки
та спеціальність

ОПС фаховий молодший бакалавр
(на базі базової загальної
 середньої освіти)

Кількість місць для зарахування поза конкурсом

Ліцензовані
обсяги

 

Обсяги державного замовленнята виконання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

План План

19 Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеутрій
Спеціалізація: "Землевпорядкування"

70

35
0
 

20 Аграрні науки та продовольство

208 Агроінженерія
Спеціалізація: "Експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання"

80

40
15
 

27 Транспорт

275 Транспортні технології
(автомобільний транспорт)
Спеціалізація: "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті "

25

21
-
 
 

Всього:

175
81
   

 

 

 

 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           
           
           
           
           
           
    с. Шевченкове