Правила прийому  
   

  
Порядок прийому на навчання до закладу фахової передвищої освіти у 2022 році.
 
Наказ про затвердження Правил прийому та Положення про приймальної комісії на 2022 рік.
 
Наказ про створення приймальної комісії на 2022 рік.
 

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-професійних ступенів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання.

Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-професійного ступеню фахового молодшого бакалавра.

 

 
Додаток 10. Положення про мотиваційний лист абітурієнта в ВСП "Шевченівський фаховий коледж Уманського НУС"
 

Розглянуто на засіданні приймальної комісії

ВСП "Шевченківський фаховий коледж Уманського НУС"

Протокол № 4   від «10» травня 2022 року

 

Відповідальний секретар
приймальної комісії                                             Андрій КАРПЕНКО


 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           
           
           
           
    с. Шевченкове - 2022