Сторінка викладача Федьорка О.М.

Дякую, що завітали на мою сторінку!

 
   

 

 

Федьорко Олександр Миколайович

спеціаліст вищої категорії
ВСП "Шевченківський фаховий коледж Уманського НУС"

викладач спеціальних дисциплін спеціальностей 5.07010102 "Організація перевень і управління на автомобільному транспорті" та 5.10010202 "Експлуатація меліоративних, будівельних машин і обладнання"

Голова циклової комісії природничо-наукових дисциплін та дисциплін професійної підготовки з спеціальності «Експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання»

 

 

Викладач спрямовує зусилля на виконання основного завдання – якісно навчати студентів, дати їм знання, практичні навички, привчити до прийняття самостійних рішень, як куратор групи ґрунтовно вивчає студентів, здійснює контроль за відвідуванням та своєчасним виконанням контрольних завдань, заліків, іспитів, формує свідоме розуміння необхідності набуття професійних навичок.


 

 

 
ВСП "Шевченківський фаховий коледж УНУС"