Події в житті коледжу  
   
 

13.02.2019 року викладач дисциплін професійно-практичної підготовки
спеціальності «Геодезія та землеустрій» Матвієнко А.М. провів відкрите
заняття з дисципліни «Геодезія». Виконання лабораторної роботи націлює
студентів  на самостійність рішень . Викладач слідкує за роботою студентів,
вносить корективи. Протягом заняття спостерігається  професійна спрямованість. Створення проблемних ситуацій дала можливість проявити творчі
здібності студентів.

   
   
   
   
   
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           
           
    с. Шевченкове - 2019