Події в житті коледжу  
   
 

Впровадження інтерактивних форм і методів навчання - один з найважливіших
напрямків удосконалення підготовки студентів. Особистісні якості викладача вищого навчального закладу відіграють важливу роль у вихованні і навчанні студентів,
оскільки він постійно перебуває у сфері уваги молодих людей.

  Використовуючи сучасні методи та форми навчання, розвиваючи уміння мислити,
робити висновки, використовуючи навчальний програмний та додатковий матеріал викладачем Олійником О.А. 22.01.2019 року  було проведено відкрите заняття з дисципліни «Технічна механіка» у групі 22А.
   
   
   
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           
           
    с. Шевченкове - 2019