Головна >>Події>

     
       
       
 
  Події в житті коледжу  
   
 

23.11.22 викладач коледжу Клименко О.В.  провів відкрите практичне заняття з дисципліни «Основи нарисної геометрії та інженерна графіка» в групі 21-А. Тема заняття: «Проекційне креслення». В ході заняття студенти опанували теоретичні знання та отримали практичні навики побудови проекцій деталей з просторової моделі, побудови третьої проекції за двома наявними і т. ін.  Під час практичної роботи студенти використовували комп’ютери та прикладне програмне забезпечення. Заняття мало значну практичну цінність, оскільки проекційні креслення є основою машинобудівних креслень, а отже студенти матимуть змогу використати набуті практичні навики під час курсового та дипломного проектувань. Крім того, студенти також навчалися навикам роботи з прикладним програмним «Компас 3D».

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           
           
   

с. Шевченкове