Транспортні технології (на автомобільному транспорті)  
   

 

Галузь знань
27 “Транспорт”

Напрям підготовки
275.03 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”

Освітньо-професійна програма
“Організація перевезень і управління
на автомобільному транспорті”

 
1
 

Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр

Термін навчання:
3 р. 10 міс. на базі 9 класів;
1 р. 10 міс. на базі 11 класів та ОКР "Кваліфікований робітник"

Кваліфікація –  технік-технолог (механіка)

 

 
 

Аналіз ринку праці вказує на постійне зростання часки автоперевезень на Черкащині. На сьогоднішній день – автоперевезення є основним видом перевезень в регіоні. Постійне зростання автотранспортних перевезень вказує на дві основних проблеми: 1.) автотранспортні підприємства гостро відчувають потребу в фахівцях сфери перевезень; 2.) значна зношеність парків машин більшості автотранспортних підприємств вимагає негайного оновлення та поповнення сучасною технікою. Останній чинник значною мірою залежить від попереднього (наявність на підприємстві технічно і економічно грамотних менеджерів, здатних вирішувати питання постійної модернізації парку машин на підприємстві).   
Для задоволення потреби в фахівцях з автоперевезень Відокремлений структурний підрозділ "Шевченківський фаховий коледж Уманського національного університету садівництва" оголошує про підготовки фахових молодших бакалаврів з спеціальності 275.03 "Транспорті технології (на автомобільному транспорті)" галузі знань 27 "Транспорт".
Обравши навчання за освітньо-професійною програмою “Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті”, спеціальність 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», Ви зможете стати фахівцями в області планування, організації і управління вантажними та пасажирськими перевезеннями на міжміських і міжнародних маршрутах; навчитесь успішно керувати сучасним автотранспортним підприємством.

Фахівець з галузі знань 27 "Транспорт" має професійна спрямування "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті" та підготовлений до роботи кількома видами і найменуваннями економічної діяльності за “Державним класифікатором видів економічної діяльності” за секцією “Діяльність транспорту та зв’язку”. Фахівець підготовлений до роботи за “Державним класифікатором видів економічної діяльності” за секцією “Діяльність транспорту та зв’язку”:

60. Діяльність наземного транспорту”
60.2. “Діяльність іншого наземного транспорту”
60.21 “Діяльність автомобільного та іншого міського регулярного   транспорту”
60.21. 1. “Діяльність автомобільного регулярного транспорту”
60.22.0. “Діяльність таксі”
60.23.0. “Діяльність нерегулярного автомобільного транспорту”
60.24.0 “Діяльність автомобільного вантажного транспорту”
63 “Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції”
63.1. “Транспортне оброблення вантажів, складське господарство”
63.11. “Транспортне оброблення вантажів”
63.21.0. “Складське господарство”
63.2. “Функціонування транспортної інфраструктури”
63.21.2. “Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту”
63.3. “Послуги з організації подорожувань”
63.30.0. “Послуги з організації подорожувань”
63.4. “Організація перевезення вантажів”
63.40.0 “Організація перевезення вантажів”

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу:
Код КП        Назва первинних посад
                     

3115    Технік-технолог (механіка)
3119    Диспетчер автомобільного транспорту
3119    Диспетчер з міжнародних перевезень
3119    Диспетчер служби перевезень
3119    Диспетчер станційний
3152    Інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань
3152    Інспектор з охорони праці та техніки безпеки
3152    Ревізор з безпеки руху
3145    Технік-інспектор з контролю за використанням палива
3152    Ревізор автомобільного транспорту
4133    Оператор диспетчерського  руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорті

І може займати первинні посади:  технік-технолог, диспетчер, таксувальник документів, технік з обліку, ревізор, черговий по транспортно-експедиційному агентству (філіалу), технік відділу експлуатації, декларант експорту і імпорту товарів, технік-організатор міжнародних перевезень; інспектор з міжнародних перевезень, диспетчер автовокзалу (автостанцій), технік відділу безпеки руху та охорони праці, оператор диспетчерського руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автотранспорті.

Первинна посада - це посада, професійну діяльність за якою здатен виконувати випускник відповідного освітньо-професійного ступеня відразу після закінчення коледжу.

Фахівець професійного спрямування "Організація перевезення і управління на автомобільному транпорті" може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт (Національна рамка кваліфікацій - 5 рівень).

Знання
Комунікація
Комунікація
Відповідальність і автономія
Всебічні спеціалізовані емпіричні та теоретичні знання у сфері навчання та/або професійної діяльності, усвідомлення меж цих знань

широкий спектр когнітивних та практичних умінь/навичок, необхідних для розв’язання складних задач у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання

знаходження творчих рішень або відповідей на чітко визначені конкретні та абстрактні проблеми на основі ідентифікації та застосування даних

планування, аналіз, контроль та оцінювання власної роботи та роботи інших осіб у спеціалізованому контексті

взаємодія з колегами, керівниками та клієнтами у питаннях, що стосуються розуміння, навичок та діяльності у професійній сфері та/або у сфері навчання

донесення до широкого кола осіб (колеги, керівники, клієнти) власного розуміння, знань, суджень, досвіду, зокрема у сфері професійної діяльності

організація та нагляд (управління) в контекстах професійної діяльності або навчання в умовах непередбачуваних змін

покращення результатів власної діяльності і роботи інших

здатність продовжувати навчання з деяким ступенем автономії

Якщо Ви хочете отримати сучасну престижну професію, яка допоможе реалізувати себе на ринку праці, дасть можливість кар’єрного росту та відкриє шлях до подальшого навчання у ЗВО, обирайте навчання за освітньо-професійною програмою “Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті”, спеціальність 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», .

Навчальна практика з автотранспортних пасажирських перевезень
 
Обстеження та вивчення пасажиропотоків
на зупинках громадського транспорту с. Шевченкове
Навчальна екскурсія в АТП-17127 м. Черкаси
 
Відділ ремонту та технічного обслуговування автобусів
ТОВ "КРУЇЗ-АВТО" м. Умань
Диспетчерський відділ з головним механіком (нашим випускником)
по випуску автобусів на лінію АТП-17127 м. Черкаси
 
Огляд відкритого майданчика для відстою автобусів
з головним інженером ТОВ "КРУЇЗ-АВТО" м. Умань
Навчальна екскурсія в АС-2 м. Черкаси
 
Ознайомлення з міжнародними маршрутом Одеса - Гданськ (Польща) на автовокзалі м. Умань Ознайомлення з конструкцією сучасного автобуса
Neoplan Tourliner на автовокзалі м. Умань
 
Навчальна практика з автотранспортних вантажних перевезень
 
 
 
 
 
Студенти кожного року відвідують Міжнародну спеціалізовану виставку «ТрансУкраїна (TIR) 2013-2022»,
що мають змогу оглянути в салоні вантажних і комерційних автомобілів TIR (Trucks International Review)
новітню автотранспортну техніку та транспортні інфраструктурні технології,
поспілкуватися з провідними інженерами, які працють на виробництві.
 
 
 
Важливо! Ступенева освіта.
Випускники коледжу мають змогу продовжувати навчання у ЗВО-ти за скороченими термінами підготовки, а саме:
Уманський національний університет садівництва (http://udau.edu.ua );
Національний університет біоресурсів і природокористування м. Київ (http://nubip.edu.ua);
Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського (http://www.kdu.edu.ua);
Національний транспортний університет м. Київ (http://www.ntu.edu.ua);
Черкаський державний технологічний університет (http://www.chdtu.edu.ua);
Київський національний університет будівництва  й архітектури (http://www.knuba.edu.ua) та інших.
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           
           
           
    с. Шевченкове