Агроінженерія  
   
 

Галузь знань
20 Аграрні науки та продовольство

Напрям підготовки
208 Агроінженерія

Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр
Термін навчання:
3 роки 10 місяців на базі 9 класів
2 роки 5 місяців на базі 11 класів
2 роки 5 місяців на базі ОКР "Кваліфікований робітник"

Кваліфікація –  технік-механік

 
 

1

 
 

Завідуючий відділенням :

Бабушко Сергій Валерійович

Тел. 096-948-49-18, 097-637-03-81

     
 

 

В рамках підготовки фахівців вивчаються такі профільні дисципліни

 

 
 
1.
Трактори і автомобілі  
 

2.

Сільськогосподарські машини  
 
3.
Меліоративні і будівельні машини  
 
4.
Експлуатація меліоративних і будівельних машин  
 
5.
Ремонт меліоративних і будівельних машин  
 
6.
Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали  
 
7.
Правила дорожнього руху  
 
8.
Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху  
 
9.
Основи технології механізованих сільськогосподарських робіт  
 
10.
Комп’ютери та комп'ютерні технології та ряд інших дисциплін  
       
   
Під час навчання студенти проходять ряд навчальних практик:
 
1.
Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів
 
 
2.
Трактори і автомобілі
 
 
3.
Сільськогосподарські машини
 
 
4.
Меліоративні і будівельні машини
 
 
5.
Ремонт меліоративних і будівельних машин
 
 
6.
Експлуатація меліоративних і будівельних машин
 
 
7.
Вирішення виробничо-ситуаційних завдань
 
 
8.
Технологічна практика
 
 
9.
Переддипломна практика
 
   
 
Робітничі професії, які набувають студенти під час навчання:
 
 
(ліцензія серія АЕ №636946 від 19.06.2015 р.,
сертифікат МВС №000007 від 05.08.2016 р.)
 
 
1.
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А1, А2, Д1.  
 
2.
Водій автомобіля категорії В, С1, С.  
 
3.
Оператор комп’ютерного набору  
         
 
Випускники коледжу можуть працювати на сільськогосподарських підприємствах різних форм власності на посадах:
 
 
1.
Завідувач двору (машинного)
 
 
2.
Керуючий дільницею (сільськогосподарською)
 
 
3.
Завідувач майстерні.  
 
4.
Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів
 
 
5.
Механік автомобільної колони (гаража)
 
 
6.
Механік виробництва
 
 
7.
Механік дільниці
 
 
8.
Механік цеху
 
 
9.
Технік з механізації трудомістких процесів  
 
10.
Інспектор з охорони праці  
   
 
Важливо! Ступенева освіта.
 
 

Випускники коледжу мають змогу продовжувати навчання у ЗВО-ти ІІІ - IV рівня акредитації за скороченими термінами підготовки, а саме:

 
   
Уманський національний університет садівництва (http://udau.edu.ua );
 
   

Національний університет біоресурсів і природокористування м. Київ (http://nubip.edu.ua);

 
   
Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського (http://www.kdu.edu.ua);
 
   
Черкаський державний технологічний університет (http://www.chstu.edu.ua) та інших.
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           
           
           
    с. Шевченкове