Геодезія та землеустрій  
   

Галузь знань
19 “Архітектура та будівництво”

Напрям підготовки
193 “Геодезія та землеустрій”

1


Освітньо кваліфікаційний рівеньфаховий молодший бакалавр
Термін навчання:
4 роки на базі 9 класів
2 роки на базі 11 класів та ОКР "Кваліфікований робітник"
 
 
Кваліфікація –  3112  технік-землевпорядник

Завідуюча відділенням :

Сокирко Оксана Миколаївна

Тел. /04740/ 2-01-78

Технік-землевпорядник підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 009: 2005: економічної діяльності ДК-009-2005, затвердженого і введеного в дію наказом Держстандарту України від 26 грудня 2005 р.  № 375, в галузях:

Будівництво
Виконання земляних робіт - нівелювання земельних ділянок
Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам
Операції з нерухомістю
Здавання під найм нерухомого майна
Здавання під найм земельних ділянок
Діяльність агентств нерухомості
Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок
Послуги, що надаються переважно юридичним особам                                  
Діяльність у сфері архітектури та будівництва

Знімальні геодезичні та гідрографічні роботи:

  1. знімальні роботи, пов’язані з веденням земельного кадастру;
  2. знімальні гідрографічні дослідні роботи;
  3. знімальні роботи з розмежуванням кордонів;
  4. знімальні роботи в промисловості та будівництві;
  5. картографічні роботи та збирання географічних даних, включаючи використання аерофотозйомки

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи і може займати первинні посади за Національним класифікатором України “Класифікатор професій” ДК 003:2005:

Код КП

Професійна назва робіт

3112

Технік-землевпорядник

3112

Технік-проектувальник

3118

Копіювальник технічної документації

3118

Кресляр

3118

Технік-картограф

3119

Технік-геодезист

                           

Випускники коледжу працюють на підприємствах галузі здійснюючи розробку проектів організації територій і угідь, розробку проектів відведення земель для державних та громадських потреб, контроль за використанням та охороною земель, моніторинг земель, топографо-геодезичні роботи в землевпорядкуванні та будівництві, ґрунтові та геоботанічні вишукування, кадастрові зйомки, оцінка земель, встановлення та відновлення меж на місцевості.

 

 

В рамках підготовки фахівців вивчаються такі профільні дисципліни:

 

1.
Землевпорядне проектування
2.
Геодезія
3.
Фотограмметрія
4.
Земельне право
5.
Земельний кадастр
6.
Державний контроль і моніторинг земель
7.
Управління земельними ресурсами
8.
Геодезичні роботи при землеустрої
9.
Комп'ютеризація землевпорядного виробництва
   
Під час навчання студенти проходять ряд навчальних практик:
1.
Теодолітна зйомка
2.
Нівелювання
3.
Мензульна зйомка
4.
Тахеометрична зйомка
5.
Основи сільськогосподарського виробництва
6.
Автоматизовані зйомки території
 
7.
Рішення виробничих ситуаційних задач  
8.
Землевпорядне проектування
 
9.
Переддипломна практика  
10.
Технологічна практика  

Робітничі професії, які набувають студенти під час навчання:

(ліцензія АЕ №636946 від 19.06.2015)

1.
Оператор комп’ютерного набору
 
Важливо! Ступенева освіта.

Випускники коледжу мають змогу продовжувати навчання у ЗВО-ти ІІІ - IV рівня акредитації за скороченими термінами підготовки, а саме:

Уманський національний університет садівництва (http://udau.edu.ua );

Національний університет біоресурсів і природокористування м. Київ (http://nubip.edu.ua);

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського (http://www.kdu.edu.ua);
Одеський державний аграрний університет (http://odau.svitosvit.ua);
Національний університет „Львівська політехніка” (http://lp.edu.ua)
Київський національний університет будівництва  й архітектури (http://www.knuba.edu.ua) та інших.
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           
           
           
    с. Шевченкове