Історія заочного відділення  
   
   

Заочному відділенню
Відокремленого структурного підрозділу Шевченківський коледж
Уманського національного університету садівництва - 54

На початку 60-х років швидкими темпами розвивалося меліоративне та сільськогосподарське виробництво. З кожним роком держава постачала народному господарству все більше меліоративної, будівельної та сільськогосподарської техніки. Ускладнювалася їх конструкція, технічне обслуговування та ремонти.
Необхідність підвищення кваліфікації працівників меліоративного та сільськогосподарського виробництва, де в основному працювали п р а к т и к и, викликала потребу підготовки спеціалістів без відриву від виробництва. Саме тому в 1963 році в Шевченківському гідромеліоративному технікумі було відкрито заочне відділення, завідуючим якого був Голуб П.Л.
Перший прийом на заочне відділення складав 120 осіб, в тому числі: на спеціальність „Механізація сільськогосподарського виробництва” – 30 осіб і на спеціальність „Механізація гідромеліоративних робіт” – 90 осіб.
Якісний склад першого прийому:

  1. Головні інженери, інженери-механіки, техніки-механіки – 11 осіб;
  2. Бригадири тракторних бригад – 4 особи;
  3. Трактористи, комбайнери, шофери – 76 осіб;
  4. Машиністи екскаватора, бульдозера, меліоратори – 29 осіб.

Перший випуск спеціалістів відбувся в 1966 році. За 50 років на заочному відділенні підготовлено і випущено 5980 спеціалістів різних спеціальностей, з них техніків-механіків - 4178, техніків-гідротехніків - 1368, техніків-землевпорядників - 330, молодших спеціалістів з комерційної діяльності - 104.
Значний внесок у розвиток заочного навчання внесли директори коледжу (технікуму) Банніков О.В., Батрак В.М., Гринюк С.А., Смалько С.А., Потабенко О.А., заступники з навчальної роботи Тищенко М.П., Щербина І.П., Гоч В.С., завідуючий заочним відділенням Береговенко Е.М., методисти Сорока В.П., Остапова В.О., Савоськіна О.І., Гордій М.П., Вчорашній Г.А., Яворська Л.А., викладачі Матвієнко М.М., Мірошниченко О.Я., Погоріла А.Г., Погорілий В.М., Смалько А.Я., Мельник Л.В., Підберезній В.Г., Тарануха П.П., Педан І.М., Дробиш В.І., Манжула М.С., Семеняка Я.Ф., Федьорченко З.С., Давидюк Л.В., Ковальчук В.П., Коваленко Г.Ю., Гнатенко П.І., Сокирко А.Ю., Сокирко Ф.І., Голик В.Ф., Семенюк В.Ф., Килимистий В.М., Ільченко В.Д., Дацько Ю.А., Олійник А.І., Зілінкур Л.А., Гордій М.І., Лозовий В.М., Падзіна М.П., Ільченко Г.К., і ін., секретарі Педан Н.П., Манжула О.Г., Гринюк Г.М., Очеретяна В.О., Гринюк Н.А.
Заочне відділення, як і коледж в цілому, пишається своїми випускниками, які сумлінно працюють в усіх куточках бувшого Радянського Союзу від Карпат до Тихого океану, від Полярного кругу до Крайнього півдня.
Кращі з випускників за самовіддану працю нагороджені урядовими нагородами. Наприклад, Каракай В.К. – орденом Леніна та орденом Трудового Червоного Прапора, Ткаченко П.Я. – орденом Леніна, Буряк В.С. і Ільченко Д.Г. – орденом Трудового Червоного Прапора. Випускнику Горошинському О.С. присвоєно звання „Заслужений будівельник України”. Сьогодні на відділенні навчається більше 200 заочників з Черкаської, Київської, Кіровоградської, Рівненської областей.
Ті студенти-заочними, що вже набули певних умінь і навичків на виробництві, проходять в коледжі той же ланцюжок оволодіння теоретичними і практичними знаннями, що і студенти денного відділення, за винятком предметних (крім геодезичної) і технологічних практик, які компенсуються досвідом практичної діяльності на виробництві.
До послуг заочників вся навчально-методична і матеріальна база коледжу. Заняття із студентами проводять кращі викладачі.
Новим кроком у навчальному процесі стала організація ступеневої підготовки, впровадження якої дає можливість випускникам продовжувати навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації.
Так, випускники заочного відділення коледжу вступають на 3-4 курс заочного відділення до Національного університету біоресурсів та природокористування, Уманського національного університету садівництва, Одеського державного аграрного університету, Черкаського державного технологічного університету, Харківського аграрного університету ім. Докучаєва, Львівського національного аграрного університету, Київського національного університету будівництва та архітектури та інші.
Тож запрошуємо всіх, хто бажає, без відриву від виробництва одержати знання і підвищити свій фаховий рівень, на заочне відділення ВСП Шевченківський коледж Уманського НУС.

Найближчі перспективи в діяльності заочного відділення:

  1. Продовжити впровадження в навчальний процес методичної проблеми роботи заочного відділення „Особистісно орієнтоване навчання, як фактор формування позитивної мотивації пізнавальної діяльності студентів”.
  2. Взяти активну участь у створенні нового навчально-методичного забезпечення спеціальностей у зв’язку з переходом на нові Державні стандарти.
  3. Вдосконалити профорієнтаційну роботу заочного відділення.
  4. Продовжити впровадження в навчальний процес кредитно-модульну систему оцінки знань студентів.
  5. Завершити роботу по створенню картотеки електронних методичних посібників в бібліотеці коледжу.
  6. Завершити створення навчально-методичного забезпечення для кожного студента-заочника на електронних носіях.

Заочному відділенню – 54. Це вже історія. І вся наша 50-річна історія підтверджує пророчі слова старогрецького філософа Протагора „Освіта не дає паростків в душі, якщо вона не проникає до значної глибини”.

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           
           
           
    с. Шевченкове