Методичне забезпечення самостійної роботи  
   
Методичні вказівки та індивідуальні завдання для виконання контрольних робіт студентами заочного відділення
 

Спеціальність 208 Агроінженерія
спеціалізація „Експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання”

В допомогу студенту-заочнику.
Матеріали для виконання контрольних робіт та успішної здачі заліково-екзаменаційної сесії можна побачити у репозитарії на сайті коледжу

 
Історія України
Культорологія
Соціологія
Українська мова

Матеріалознавство і ТКМ

Основи нарисної геометрії та інженерна графіка
Загальна електротехніка з основами автоматики
Електрообладнання та засоби автоматизації меліоративних і будівельних машин
Ремонт
Технічна механіка

Експлуатація меліоративних, будівельних машин і обладнання

Організація і технологія меліоративних робіт

Основи сільськогосподарських меліорацій і гідротехнічні споруди
Меліоративні і будівельні машини
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з дисципліни "Економічна теорія"
 
 
 
 
 
 
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           
           
           
    с. Шевченкове