Події в житті коледжу  
   
 
 
Звіт про проведення акредитаційної експертизи ОПП "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті".
 

Документальне підтвердження висновків та оцінок за критеріями
(за посиланням)

 
 

Критерій 1. Структура та зміст освітньо-професійної програми:

- Навчальний план;

- Протоколи закладу фахової передвищої освіти:

- Внутрішні нормативні документи, у тому числі щодо здійснення індивідуального вибору здобувачами ФПО.

 

Критерій 2. Організація прийому на навчання за освітньо-професійною програмою та визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти:

Критерій 3. Організація освітнього процесу:

Навчальний план:

- Протоколи закладу фахової передвищої освіти:

 

Критерій 4. Контрольні заходи, оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти та академічна доброчесність:

Навчальний план:

 

Критерій 5. Кадрове забезпечення реалізації освітньо-професійної програми:

- Порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення).

 
 

Критерій 6. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

 

Критерій 7. Внутрішнє забезпечення якості освітньо-професійної програми:

 
 
с. Шевченкове